ปฐมวัย

นางศรีวรรณ พรหมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุจิตตรา นันทบริสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0