ปฐมวัย

นางศรีวรรณ พรหมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุจิตตรา นันทบริสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1