คณะผู้บริหาร

นายสมพงษ์ เขื่อนขวา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา