: โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ผลการเเข่งขัน กิจกรรมการเเข่งขันการจัดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกาา 2560  
      

 กิจกรรมการเเข่งขันการจัดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกาา 2560

จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

 

ห้องที่ได้รับรางวัลในระดับชั้น ม. 1

รางวัลชนะเลิศ                       ได้เเก่   ม.1/11      คณะนิลปัทม์(สีเขียว)

รางวัลรองชนะเลอศอันดับ 1 ได้เเก่    ม.1/1        คณะนิลปัทม์(สีเขียว)

รางวัลรองชนะเลอศอันดับ 2 ได้เเก่    ม.1/3        คณะสัตตบงกช(สีแดง)

 

ห้องที่ได้รับรางวัลในระดับชั้น ม. 2

รางวัลชนะเลิศ                       ได้เเก่   ม.2/6        คณะปทุมชาติ(สีชมพู)

รางวัลรองชนะเลอศอันดับ 1 ได้เเก่    ม.2/9        คณะบัวขาบ(สีม่วง)

รางวัลรองชนะเลอศอันดับ 2 ได้เเก่    ม.2/3        คณะบัวขาบ(สีม่วง)

 

ห้องที่ได้รับรางวัลในระดับชั้น ม. 3

รางวัลชนะเลิศ                       ได้เเก่   ม.3/9         คณะสัตตบงกช(สีแดง)

รางวัลรองชนะเลอศอันดับ 1 ได้เเก่    ม.3/4        คณะโกมุท(สีส้ม)

รางวัลรองชนะเลอศอันดับ 2 ได้เเก่    ม.3/1        คณะนิลปัทม์(สีเขียว)

 

ห้องที่ได้รับรางวัลในระดับชั้น ม. 4

รางวัลชนะเลิศ                       ได้เเก่   ม.4/8        คณะโกมุท(สีส้ม)

รางวัลรองชนะเลอศอันดับ 1 ได้เเก่    ม.4/1        คณะสัตตบงกช(สีแดง)

รางวัลรองชนะเลอศอันดับ 2 ได้เเก่    ม.4/3        คณะปทุมชาติ(สีชมพู)

 

ห้องที่ได้รับรางวัลในระดับชั้น ม. 5

รางวัลชนะเลิศ                       ได้เเก่   ม.5/5        คณะนิลุบล(สีฟ้า)

รางวัลรองชนะเลอศอันดับ 1 ได้เเก่    ม.5/4        คณะปทุมชาติ(สีชมพู)

รางวัลรองชนะเลอศอันดับ 2 ได้เเก่    ม.5/1        คณะบัวขาบ(สีม่วง)

 

ห้องที่ได้รับรางวัลในระดับชั้น ม. 6

รางวัลชนะเลิศ                       ได้เเก่   ม.6/9        คณะนิลุบล(สีฟ้า)

รางวัลรองชนะเลอศอันดับ 1 ได้เเก่    ม.6/4       คณะนิลปัทม์(สีเขียว)

รางวัลรองชนะเลอศอันดับ 2 ได้เเก่    ม.6/7       คณะโกมุท(สีส้ม)
: เว็บมาสเตอร์ 3
: 2560-06-02