: โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
  หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 สือการเรียน วิชาหุ่นยนต์
     แบบมาตรฐาน
 แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาร
     แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1
     รายชื่อนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั่นมัธยมศึกษาปี
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั่นมัธยมศึกษาปี
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
 ประกาศผลสอบ
     ห้องเรียน EIS
     ห้องเรียน mep
     ห้องเรียนGifted
     ประกาศผลการสอบโครงการเพชรเจียรไน
 รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
     เอกสารการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
 แบบเสนอหัวข้องานวิจัย
     แบบเสนอหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียน
 วิจัยกลุ่มสาระศิลปะ
     แผนการเรียนรู้ นาฎศิลป์ ม.1 ครูเพ็ญพักตร์
     แผนการจัดการเรียน นาฎศิลป์ ม.4 ครูอรริสา
     บทคัดย่อครูกัมปนาท
     วิจัยครูเพ็ญพักตร์
     วิจัยครูกัมปนาท
     วิจัยครูอรริสา
     บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ครูเพ็ญพักตร์
 วิจัย
     บทคัดย่อ อนุพันธ์อันดับสูง - ครูวรรณกูล
 คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2555
     คะแนนโอเน็ต ม.6
     คะแนนโอเน็ต ม.3
     คะแนนโอเน็ต ม.6
     คะแนนโอเน็ต ม.3