ภาพกิจกรรม
25 ธันวาคม 2563 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3108 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็ง เอาชนะยา
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,17:46   อ่าน 54 ครั้ง